Navigation

Informacije o isporuci

Teritorija i rokovi isporuke proizvoda

„Made in BH“ isporuku svih proizvoda vrši, trenutno, na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, a uskoro se planira i distribucija na području Evrope.

„Made in BH“ se obavezuje da će kupljena roba korisniku biti upućena na adresu koju je naveo u narudžbenici.

Rok isporuke je 24-48 sati na području Bosne i Hercegovine, računajući od isteka roka dostupnosti proizvoda koji je naveden na stranici naručenog proizvoda. (Uz svaki proizvod na e-shop portalu „Made in BH“ navedeni su podaci o dostupnosti proizvoda).

U rok dostave ne računaju se dan prijema narudžbe, neradni dani vikenda i praznici. Listu mjesta u Bosni i Hercegovini u koja se ne vrši dostava svaki dan možete pogledati ovdje.

Do odstupanje od roka odnosno kašnjenja isporuke može doći usljed:

- netačne ili nepotpune adrese primaoca;

- više sile ili

- zastoja u saobraćaju.

Ukoliko dođe do bilo kakve promjene ili problema u toku isporuke „Made in BH“ će pokušati kontaktirati korisnika kako bi se izbjegli dodatni troškovi.

Troškovi isporuke

Troškove isporuke „Made in BH“ obračunava na osnovu cjenovnika ugovornog partnera za distribuciju (Euroexpress d.o.o.)  i pratećih troškova otpreme robe.

Maksimalna težina paketa za jednu narudžbu od jednog proizvođača je ograničena na 10 kg za isporuke na teritoriji Bosne i Hercegovine i troškovi isporuke su isti za sve pakete težine do 10 kg. 

Za više istih ili različitih proizvoda od istog proizvođača u jednoj narudžbi obračunavaju se troškovi isporuke jednog paketa, dok za svaki proizvod od drugog proizvođača u jednoj narudžbi obračunavaju se dodatni troškovi isporuke svakog novog paketa sa adrese drugog proizvođača. 

Troškovi isporuke su iskazani na narudžbenici i korisniku su dostupni prije potvrde narudžbe.

Pogrešno navedena adresa isporuke

Ukoliko korisnik unese pogrešne podatke o adresi isporuke prilikom narudžbe „Made in BH“ neće snositi odgovornost za neisporučivanje robe.

Korisnik treba da provjeri podatke navedene za isporuku u narudžbenici prije potvrde narudžbe ili u potvrdi o narudžbi koja se dostavlja korisniku na e-mail nakon izvršene narudžbe. Ukoliko je došlo do greške u podacima u narudžbi,  korisnik treba da obavijesti “Made in BH” službu za korisnike na info@madeinbh.ba i dostavi ispravne podatke za isporuku, najkasnije u roku od 30 min nakon izvršene narudžbe.

Ukoliko korisnik ne dostavi ispravne podatke u navedenom roku i ukoliko je roba već otpremljena, korisnik će za ponovnu isporuku na novu adresu morati platiti troškove nove isporuke. Kada je nova adresa isporuke u istoj zoni distribucije, plaćanje nove isporuke je u istom iznosu koji je naveden za troškove isporuke na narudžbenici. Cijela teritorija Bosne i Hercegovine je jedna zona.

Odbijanje prijema isporučene robe

„Made in BH“ nije odgovoran ukoliko korisnik/primalac odbije da preuzme uredno isporučenu neoštećenu robu koja zadovoljava karakteristike iz narudžbenice, a korisnik neće imati pravo povrata novca.  

Ukoliko korisnik/primalac ima primjedbe na sadržaj paketa u odnosu na navedene karakteristike na narudžbenici ili na oštećenja robe, dužan je sa kurirom koji vrši isporuku sačiniti zapisnik o uočenim nedostacima, pri čemu kurir otvara paket na uvid korisniku a korisnik nema nikakvog kontakta sa sadržajem paketa. „Made in BH“ će sa dobavljačem izvršiti provjeru zapisnika o reklamaciji, sadržaja paketa i narudžbenice i ukoliko se utvrdi odstupanje korisniku će se otpremiti ispravan sadržaj paketa u novoj isporuci, bez zaračunavanja dodatnih troškova.

Bilo kakve reklamacije nakon što korisnik/primalac preuzme paket neće biti uvažene.

Nemogućnost isporuke

Ukoliko „Made in BH“ zbog tehničkih razloga ili više sile ne bude u mogućnosti da isporuči kupljenu robu korisnik će u takvoj situaciji biti obaviješten putem telefona ili e-maila dok će mu novac biti vraćen u najkraćem mogućem roku.

 

„Made in BH“ svojim kupcima stoji na raspolaganju u pogledu bilo kakvih dodatnih pitanja oko uslova isporuke.


madeinBH.ba © 2017

array(3) {
  ["language"]=>
  string(2) "ba"
  ["currency"]=>
  string(3) "BAM"
  ["cart"]=>
  array(0) {
  }
}