Navigation

Uslovi korištenja

VAŽNO!

                               

Molimo da pažljivo pročitate uslove korištenja e-shop portala “Made in BH“. Uslovima korištenja su definisani uslovi ugovora o kupovini proizvoda na ovom portalu te posljedice koje snosi preduzeće Net-pro d.o.o. (u daljem tekstu “Made in BH”) i korisnici usljed nepoštivanja definisanih uslova. Uslovi korištenja uvažavaju Zakon o zaštiti potrošača u BiH i međunarodne kodekse zaštite potrošača.

“Made in BH” zadržava pravo promjene Uslova korištenja, shodno novim elementima ponude i/ili zakonske regulative, zbog čega korisnici treba da prije svake kupovine provjere informacije o važećim Uslovima korištenja.

Korisnik prihvatanjem Uslova korištenja potvrđuje da su svi podaci koje je dao istiniti i potpuni, da je ovlašteni korisnik bankovne kartice koju koristi za online plaćanje proizvoda te potvrđuje da ne postoje nikakve poznate smetnje koje bi mogle predstavljati prepreku u zaključivanju kupovine proizvoda.

Ponuda i radno vrijeme

“Made in BH” svojim korisnicima nudi različite proizvode iz Bosne i Hercegovine. Ponuda artikala je validna sve do isteka zaliha.

E-shop “Made in BH” će raditi svaki dan u godini, 24 sata dnevno. Može biti povremeno nedostupan zbog različitih tehničkih poteškoća, kao što su slučajevi održavanja, obnavljanja, sadržajnih promjena na web stranici ili drugih tehničkih razloga.

Pravo korištenja

E-shop “Made in BH” i sve njegove sadržaje mogu koristiti sve punoljetne osobe, bez ograničenja, kao registrovani korisnici ili gosti korisnici. 

Registrovani korisnik snosi odgovornost za tačnost, potpunost i istinitost ličnih podataka unesenih prilikom registracije. Nakon što je registracija uspješno obavljena, korisnik će primiti e-mail na adresu navedenu u registraciji u kojem će biti sadržano njegovo korisničko ime i šifra. Ukoliko dođe do promjena u podacima korisnik je dužan da ažurira svoj korisnički račun, što se posebno odnosi na kontakt podatke (e-mail, broj telefona i adresa). Registrovani korisnik samom registracijom potvrđuje da je upoznat i saglasan sa Uslovima korištenja „Made in BH“ te da prihvata prava i obaveze koje mu pripadaju na osnovu njih. Registrovani korisnik ne mora pri svakoj novoj narudžbi ponovo ukucavati svoje podatke, a pored toga dobiva e-obavijesti o novoj ponudi ili akcijama na e-shop portalu „Made in BH“.

Gost korisnik nije registrovan u sistemu, ali ima mogućnost narudžbe proizvoda. Gost korisnik snosi odgovornost za tačnost, potpunost i istinitost ličnih podataka unesenih u postupku narudžbe. Korištenjem bilo kojeg dijela e-shop portala (u daljem tekstu “Made in BiH”) korisnik gost automatski prihvata sva aktuelna pravila korištenja. Pri svakoj novoj narudžbi, gost korisnik treba ponovo unositi svoje podatke.

Cijene

Sve cijene na e-shop portalu „Made in BH“ su izražene u konvertibilnim markama (KM/BAM). Korisnik može promijeniti prikaz cijene u valutu eura, klikom na izbor valute u vrhu stranice.

PDV u iznosu od 17% je uračunat u cijenu.

Izražene cijene proizvoda ne uključuju troškove isporuke. Detaljnije o ovim troškovima pročitajte na linku Informacije o isporuci. Troškovi isporuke će u postupku narudžbe biti obračunati i zasebno izraženi na narudžbenici a korisnik ih može provjeriti prije potvrde narudžbe.

„Made in BH“ zaračunava i troškove obrade e-narudžbe koji se odnose na prateće troškove procesa e-narudžbe, e-plaćanja i isporuke robe.

Narudžba

Proces online narudžbe je jednostavan i kratak. Da bi pristupio narudžbi/kupovini proizvoda korisnik treba da ga doda u korpu. Klikom na oznaku korpe korisnik može dobiti više informacija o svojoj korpi uz mogućnost promjene narudžbe. U korpu korisnik može dodati više proizvoda.

Nakon što korisnik završi sa dodavanjem proizvoda a u korpu potrebno je da potvrdi adresu za isporuku.

Registrovani korisnik čija je adresa već unesena u sistem pri registraciji neće trebati da ponovo unosi adresu isporuke, osim ukoliko je adresa isporuke različlita od registrovane adrese u sistemu, a korisniku se nudi mogućnost unosa druge adrese za isporuku.  

Prije potvrde narudžbe korisnik ima mogućnost provjere podataka iz narudžbe i pravljenja ispravke eventualnih grešaka. Narudžba korisnika je fiksna i obavezujuća i ne može biti mijenjana niti stornirana.

Obavezni elementi narudžbe su: ime, prezime, broj kontakt telefona, adresa isporuke i e-mail adresa. “Made in BH” zadržava pravo da obavezne elemente narudžbe koriguje prema potrebama. Korisnik je saglasan da “Made in BH” koristi njegovu e-mail adresu ili broj telefona u svrhu slanja obavijesti u vezi sa njegovom narudžbom kao i drugih značajnih obavijesti.

Korisnik prilikom podnošenja narudžbe garantuje za tačnost i istinitost podataka. Ukoliko korisnik navede netačne ili lažne podatke u narudžbi tada snosi svu odgovornost za posljedice koje usljed toga nastanu.

„Made in BH“ zadržava pravo da korisnike pozove telefonom ukoliko se ukaže potreba za provjerom podataka ili definisanja vremena isporuke. „Made in BH“ u slučaju sumnje u tačnost navedenih podataka ili nemogućnosti provjere podataka zadržava pravo da otkaže narudžbenicu o čemu će korisnik biti obaviješten putem e-maila koji je naveo u toku registracije.

Rezervacija proizvoda

„Made in BH“ želi naglasiti svim svojim korisnicima da proizvodi koje stave u korpu u procesu kupovine nisu rezervisani. Proizvod postaje rezervisan tek nakon što se potvrdi narudžba i izvrši plaćanje. Dok je proizvod u korpi on je dostupan i drugim korisnicima, tako da je moguće da dođe do situacije da proizvodi postanu nedostupni u trenuku potvrde narudžbe. U tom slučaju,  korisnik neće biti u mogućnosti da izvrši narudžbu o čemu će dobiti obavijest iz sistema.

Plaćanje

Plaćanje za naručene proizvode treba biti izvršeno online odmah po zaključenju narudžbe. „Made in BH“ za online plaćanje koristi usluge PayPal sistema. Za online plaćanje korisnici mogu koristiti platne kartice kao što su: Visa Classic, Visa Electron, MasterCard, Diners, American Express, ... Maestro kartica nije prihvaćana od strane PayPal-a. Ukoliko korisnik nije siguran da li njegova platna kartica podržava opcije online plaćanja potrebno je da to provjeri sa bankom koja je izdala karticu.

Sigurnost

„Made in BH“ koristi savremena tehnološka i organizaciona rješenja kako bi se obezbijedio siguran prenos i pohranjivanje ličnih podataka, podataka o narudžbi te sigurno online plaćanje i isporuka. Više informacija o zaštiti privatnosti i sigurnosti pogledajte ovdje. Korisnik je samostalno odgovoran za pristupanje sistemu plaćanja kod banke i mora se pobrinuti za sigurnost sopstvenih korisničkih podataka i šifri.

Ukoliko dođe do zloupotrebe platnih kartica korisnik reklamacije rješava kod banke koja je izdala karticu.

Povrat i reklamacije

“Made in BH” neće izvršiti povrat novca ukoliko korisnik odbije preuzeti uredno isporučen naručeni proizvod, u skladu sa karakteristikama iz narudžbenice.

Korisnik ima pravo podnijeti reklamaciju u slučaju da isporučeni proizvodi nemaju karakteristike iz narudžbe (u pogrešnoj količini ili boji, ili na drugi način odstupaju od narudžbe), ili ako su oštećeni. Proces reklamacije je opisan u dijelu Informacije o isporuci. U slučaju opravdane reklamacije, dobavljač od „Made in BH“ će obezbijediti ponovnu isporuku ispravnog paketa bez dodatnih troškova za korisnika. Ukoliko ispravan proizvod nije dostupan, Made in BH će izvršiti povrat novca korisniku.

Isključenje kupca 

“Made in BH” zadržava pravo da isključi ili sankcioniše onog korisnika koji na bilo koji način krši Uslove korištenja, odnosno na bilo koji način ometa normalan rad stranice, ugrožava prava drugih korisnika, ili zloupotrebljava podatke na stranici.

Sporovi

Ukoliko dođe do nesporazuma između “Made in BH” i korisnika, strane u sporu će pokušati riješiti spor dogovorom a u slučaju neuspjeha za rješavanje spora nadležan je Sud u Brčkom.

“Made in BiH” nije odgovoran za slučaj bilo kojeg pravnog postupka ili pritužbe protiv dobavljača odnosno proizvođača proizvoda sa e-shop stranice, a zasnovano na povredi bilo kojeg autorskog prava ili prava intelektualnog vlasništva.

Uslovi korištenja “Made in BH” stupaju na snagu trenutkom objavljivanja na web stranici.


madeinBH.ba © 2017

array(3) {
  ["language"]=>
  string(2) "ba"
  ["currency"]=>
  string(3) "BAM"
  ["cart"]=>
  array(0) {
  }
}